Witamy w portalu PrawoMiejscowe.pl. PrawoMiejscowe.pl w sposób łatwy, efektywny i bezpłatny, integruje bazy aktów własnych jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, korzystających z oprogramowania Edytor Aktów Prawnych XML LegislatorEdytor Tekstów Jednolitych XML produkcji firmy ABC PRO Sp. z o.o oraz wszystkie akty prawne ogłoszone w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

PrawoMiejscowe.pl rozwiązuje liczne problemy związane z publikowaniem w formie elektronicznej stanowionych przez JST akty prawne – zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych art. 28, 28a, 28b - z zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu edycyjnego i merytorycznego (skorowidze elektroniczne, powiązania między aktami, teksty ujednolicone).

Akty prawa miejscowego

Organy gmin, powiatów i województw stanowią bardzo liczne akty prawne. Część z nich - te o największym znaczeniu dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, organizacji pozarządowych – to tzw. „akty prawa miejscowego”. Dotyczą one takich zagadnień jak m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, podatki lokalne, czynsze, statuty i regulaminy działania urzędów oraz innych instytucji, wynagrodzenia, regulaminy świadczenia usług komunalnych.

Warunkiem wejścia w życie „aktu prawa miejscowego” jest jego ogłoszenie we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym (wydaje wojewoda).

Zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, samorządy wydające „akty prawa miejscowego” są zobowiązane do prowadzenia, pełnych zbiorów tych aktów (obejmujących wszystkie akty obowiązujące, bez względu na ich datę wydania) zapewnienia do nich bezpłatnego dostępu w formie elektronicznej wraz z elektronicznymi skorowidzami. Obecnie ten wymóg spełniają prawidłowo jedynie nieliczne samorządy – dzięki portalowi PrawoMiejscowe.pl może i powinna nastąpić radykalna poprawa tego stanu rzeczy.

Korzyści dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów

  • są na nim dostępne wszystkie urzędy samorządu terytorialnego, które ogłaszają akty prawne w wojewódzkich dziennikach urzędowych (łącznie ok. 3 tysięcy podmiotow);
  • można w bardzo łatwy sposób odszukać interesujący nas Urząd (gminy, powiatu, marszałkowski) i przeglądać jego akty opublikowane zostały w dzienniku urzędowym – włącznie z dostępem do treści aktu w wersji faktycznie ogłoszonej;
  • akty można wyszukiwać wg. własnych kryteriów (typ aktu, data wydania, organ wydający, słowa w tytule aktu, etc.) – zarówno w skali całego portalu jak i poszczególnych podmiotów;
  • informacja o aktach ogłaszanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych jest na portalu aktualizowana na bieżąco (jest umieszczana z chwilą wydania dziennika, bez żadnych opóźnień) i jest to informacja kompletna (obejmuje wszystkie dzienniki wojewódzkie);
  • ponadto, ze strony portalu zapewniony jest bezpośredni, bezpłatny dostęp do wszystkich dzienników urzędowych wydawanych w formie elektronicznej – Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników Ministerstw oraz organów centralnych, wszystkich wojewódzkich dzienników urzędowych;
  • korzystanie z portalu jest bezpłatne !

Korzyści dla gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich

Do Portalu może zostać podłączona każda gmina, powiat, województwo samorządowe. Korzystając ze specjalnie przygotowanego i udostępnionego systemu do publikacji aktów w postaci elektronicznej, każdy z tych podmiotów będzie miał możliwość udostępniania w postaci elektronicznej.

  • całego „zbioru aktów prawa miejscowego” – wraz z elektronicznymi skorowidzami (co jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych);
  • wszelkich innych aktów prawnych, których obowiązek publicznego udostępnienia wynika z innych przepisów (w szczególności z ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Wszystkie akty prawne publikowane przez poszczególne urzędy będą dostępne zarówno w ramach odrębnych stron tych urzędów (z własnym adresem internetowym), jak również będą dostępne z poziomu Portalu.

To olbrzymia korzyść i ułatwienie, w szczególności dla osób tworzących oraz analizujących akty prawne. Daje bowiem możliwość, z jednego miejsca, wyszukania aktu prawnego wydanego przez dowolny samorząd w Polsce, np. celem porównania z innymi, podobnymi.

Portal PrawoMiejscowe.pl będzie stale rozwijany i doskonalony – w taki sposób aby maksymalnym stopniu spełniał potrzeby i oczekiwania zarówno osób tworzących prawo jak i jego odbiorców. Dlatego też będziemy bardzo wdzięczni za wszelkiego typu uwagi i propozycje w tym zakresie – prosimy je kierować bezpośrednio na adres: biuro@abcpro.pl

Zespół Redakcyjny
PrawoMiejscowe.pl